Koordynator Karpackich Finałów Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy:
Kuba Terakowski
tel. 603 305 401
e.mail: wosp.karpaty@gmail.com


Adres korespondencyjny:
Sztab Karpackich Finałów Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
Sklep Górski "Wierchy"
ul. Szewska 23
31 - 009 Kraków
tel. 603 305 401
Strona główna